Η Uni Systems AE στηρίζει τους σκοπούς του Ιδρύματος

28 March, 2017

Ευχαριστούμε θερμά την Uni Systems AE, εταιρεία μέλος του Ομίλου Quest, που στέκεται αρωγός στο έργο του Ιδρύματος.