Φωτογραφίες

Φωτογραφίες από γεγονότα και εκδηλώσεις του Ιδρύματος

Εκδήλωση στο Δήμο Ρίου, 2005

04 Φεβρουαρίου, 2014

Η Τζένη

06 Φεβρουαρίου, 2014

Ίδρυμα Τζένη Καρέζη

10 Φεβρουαρίου, 2014

Περισσότερα