Οικονομικές Καταστάσεις


04 Απριλίου, 2016

Ισολογισμός Ιδρύματος Τζένη Καρέζη για το 2015

Ισολογισμός Ιδρύματος Τζένη Καρέζη για το 2015

01 Απριλίου, 2015

Ισολογισμός Ιδρύματος Τζένη Καρέζη για το 2014

Ισολογισμός Ιδρύματος Τζένη Καρέζη για το 2014

01 Απριλίου, 2014

Ισολογισμός Ιδρύματος Τζένη Καρέζη για το 2013

Ισολογισμός Ιδρύματος Τζένη Καρέζη για το 2013

07 Φεβρουαρίου, 2014

Ισολογισμός Ιδρύματος Τζένη Καρέζη για το 2012

Ισολογισμός Ιδρύματος Τζένη Καρέζη για το 2012

17 Σεπτεμβρίου, 2012

Ισολογισμός Ιδρύματος Τζένη Καρέζη για το 2011

Δείτε τον ισολογισμό του Ιδρύματος για το έτος 2011

24 Ιουνίου, 2011

Ισολογισμοί Ιδρύματος Τζένη Καρέζη 2007-2010

Ισολογισμοί Ιδρύματος Τζένη Καρέζη 2007-2010