Σύνδεσμοι

Cancerindex
Πολύ καλό σημείο για έναρξη αναζήτησης πληροφοριών σχετικά με τον καρκίνο στο internet.

European Organization for Research and Treatment Center
Στόχο έχει να διεξάγει, να αναπτύσει και να οργανώνει κλινικές έρευνες στην Ευρώπη σχετικά με τον έλεγχο του καρκίνου.

oncolink
Παρέχει καλή ποιότητα πληροφοριών σχετικά με τον καρκίνο, τόσο για γιατρούς όσο και για ασθενείς.

AmericanCancerSociety
Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τελευταίες έρευνες για τον καρκίνο. Απευθύνεται κυρίως σε ιατρούς.

EuropaDonna
Ευρωπαϊκή συμμαχία για τον καρκίνο του μαστού.

breastcancer
Οι τελευταίες πληροφορίες για την έρευνα και θεραπεία του καρκίνου του μαστού.

Lungcanceronline
Πολλές και χρήσιμες πληροφορίες για τον καρκίνο του πνεύμονα για τον ασθενή και για τα συγγενικά του πρόσωπα.

Πανελλήνιος Ιατρικός Συλλογος

medis
H πύλη της υγείας