Χορηγοί

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες Χορηγών του Ιδρύματος:

ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ (Χορηγίες 20.000 ευρώ και άνω)

ΜΕΓΑΛΟΙ ΔΩΡΗΤΕΣ (Χορηγίες 5.000 - 20.000 ευρώ)

ΔΩΡΗΤΕΣ  (Χορηγίες μικρότερες από 5.000 ευρώ) 


 ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΡΙΑΝΑ

ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΔΡΕΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΚΕΡΤΣΟΥ ΧΑΡΙΣ

ΚΟΤΣΑΝΑΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑΜΑΡΙΑ

ΜΕΓΑΛΟΙ ΔΩΡΗΤΕΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΚΛΗΜΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΩΡΗΤΕΣ

UNISYSTEMS AE