Οικονομικές Καταστάσεις


04 April, 2016

Ισολογισμός Ιδρύματος Τζένη Καρέζη για το 2015

Ισολογισμός Ιδρύματος Τζένη Καρέζη για το 2015

01 April, 2015

Ισολογισμός Ιδρύματος Τζένη Καρέζη για το 2014

Ισολογισμός Ιδρύματος Τζένη Καρέζη για το 2014

01 April, 2014

Ισολογισμός Ιδρύματος Τζένη Καρέζη για το 2013

Ισολογισμός Ιδρύματος Τζένη Καρέζη για το 2013

07 February, 2014

Ισολογισμός Ιδρύματος Τζένη Καρέζη για το 2012

Ισολογισμός Ιδρύματος Τζένη Καρέζη για το 2012

17 September, 2012

Ισολογισμός Ιδρύματος Τζένη Καρέζη για το 2011

Δείτε τον ισολογισμό του Ιδρύματος για το έτος 2011

24 June, 2011

Ισολογισμοί Ιδρύματος Τζένη Καρέζη 2007-2010

Ισολογισμοί Ιδρύματος Τζένη Καρέζη 2007-2010